Eğitim Haberleri

Lgs Yanımızda Olması Gerekenler

lazy

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2023 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye
saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci
oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam
süresi 80 dakika,
iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci
oturumdaki toplam süresi 65 dakika
olarak uygulanacaktır.
ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi
60 dakika olarak uygulanacaktır.
d. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli
kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi
devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve
yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
e. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta
veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,
çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile
depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,
küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,
databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava
alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği
gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
f. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
g. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve
bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu
öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve
bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında
sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.

Puanla post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir